Voorwaarden - https://brasscar.be BrassCar | Algemene voorwaarden |

Word je vervoerd met ons? Super! Bedankt voor je vertrouwen. Er zijn wel enkele voorwaarden waar je best rekening mee houdt. Hieronder hebben we ze voor je opgesomd. Gelukkig zijn het er niet veel, zo geniet je vol rust van je vervoer!

Q-dispatch streeft altijd naar stiptheid van je vervoer. Wel is het belangrijk voor je om te weten dat we niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden bij vertragingen, te laat aankomen of eventuele vertragingen.

Al je ritten betaal je contant bij de chauffeur bij vertrek of aankomst. De chauffeur is in het bezit van een bankterminal die alle betaalkaarten kan aanvaarden. Je betaalt de heen- en terugreis bij het eerste contact met onze chauffeur. Voor de terugreis krijg je een vervoersbon. Deze bon geeft je recht op jouw terugreis. Laat deze zeker zien aan de chauffeur bij de terugreis.

Moet onze chauffeur parkeren aan jouw luchthaven? Dan betaal je die parkeerkosten ook. Is je vlucht op Zaventem? Dan zijn de parkeerkosten voor onze rekening.

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Wil je jouw vervoer annuleren? Dat is mogelijk tot 24 uur voor vertrek. Annuleer je later? Dan zullen er kosten aangerekend worden

Voor de rest wensen we jou en je groep een fijne reis. Wil je zeker zijn met alle voorwaarden en met het inplannen van het vervoer? Boek dan zeker op tijd jouw luchthavenvervoer.

Klik hier om mijn luchthavenvervoer te boeken.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Q-Dispatch toepasselijk op de dienstverlening zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.
Diensten De diensten die Q-Dispatch aan haar Klanten levert, in het bijzonder het vervoeren van de Klant of van door de Klant aangeduide personen.
Klant Iedere persoon, zowel natuurlijke als rechtspersoon, die de diensten van Q-DISPATCH bestelt en/of een overeenkomst sluit met Q-Dispatch.
Q-Dispatch De besloten vennootschap Q-Dispatch met maatschappelijke zetel te Van Putlei 9, 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0769.729.939.
Website De website www.brasscar.be en de websites die hiernaar doorverwijzen en die beheerd worden door Q-DISPATCH.

ARTIKEL 2 – TOEPASSINGSGEBIED

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten aangeboden door Q-Dispatch. Door middel van het reserveren van een Dienst verklaart de Klant zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of in het geval deze vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort gelden.
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Q-Dispatch worden onderworpen aan wijziging die op de website worden aangebracht. Diensten die door de Klant worden opgevraagd na de publicatie van deze gewijzigde versie worden verondersteld gedaan te zijn met de aanvaarding van de Klant van deze laatst gepubliceerde versie.

 ARTIKEL 3 – LEVERING VAN DIENSTEN

 • De Diensten van Q-Dispatch bestaan uit het vervoeren van personen nadat deze Dienst per e-mail, telefonisch of via de website besteld wordt. Het vervoer kan betrekking hebben op de Klant zelf of op andere personen.
 • Wanneer de Klant collectief vervoer (vervoer met meerdere stopplaatsen) bestelt, dan geldt er voor de opgegeven ophaaltijden een marge van 30 minuten.

ARTIKEL 4 – TARIEVEN EN BETALING

 • Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, gelden de tarieven die op de Website en in de overeenkomst worden vermeld. Deze tarieven zijn inclusief BTW.
 • Indien de chauffeur ter uitvoering van de Diensten parkeerkosten dient te betalen worden deze doorgerekend aan de Klant. Enkel parkeerkosten op de luchthaven te Zaventem (Brussels Airport) zijn inbegrepen in de op de Website vermelde tarieven.
 • De Klant dient de ritten, zowel de heen- als de terugrit, te betalen bij vertrek. In ruil krijgt de Klant een vervoersbon, waarmee de Klant bij de terugrit kan aantonen reeds betaald te hebben.

ARTIKEL 5 – ANNULATIE

 De Klant kan steeds de bestelde Diensten annuleren. Indien de Klant de Diensten meer dan 24 uur voor vertrek annuleert, dan worden er geen kosten aangerekend. Indien de Klant de Diensten minder dan 24 uur voor vertrek annuleert dient de Klant de helft van de geplande rit te betalen.

 ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

 • De diensten die Q-Dispatch levert, gelden als middelenverbintenissen. Q-Dispatch verbindt zich ertoe naar haar beste vermogen te handelen.
 • De aansprakelijkheid van Q-Dispatch is in ieder geval beperkt tot de prijs van de rit die door de Klant geboekt werd.
 • Q-Dispatch is in ieder geval niet aansprakelijk bij eventueel opgelopen vertragingen, het te laat aankomen, veranderingen of annuleringen door overmacht of andere niet te voorziene omstandigheden. Vertragingen ten gevolge van het verkeer van meer dan 20 minuten ten opzichte van de reistijd zonder verkeer, gelden als niet te voorziene omstandigheden.
 • Q-Dispatch kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze veroorzaakt werden door een fout of nalatigheid.

ARTIKEL 7 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 • Q-Dispatch verwerkt, indien van toepassing, persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016.
 • Meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens wordt gegeven in de Privacyverklaring die u hier [hyperlink] kan terugvinden.

 ARTIKEL 8 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 • In geval van een geschil is het Belgische recht van toepassing.
 • Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd.

error: Helaas, deze content is beschermd ;-)